InBody pomáhalo na projektu úspěšně vyléčených onkologických pacientů

Naše InBody se zúčastnilo úžasného projektu „Active Prevention First“ jehož cílem je pomoci mladým lidem, kteří v dětství vyhráli nad nádorovým onemocněním. Na tuto spolupráci jsem nesmírně hrdá a vděčná, že jsme mohli být její součástí. Děkuji za projevení důvěry a skvělou spolupráci panu Milanovi Kinskému.
Akce se konala pod záštitou neziskové organizace HAIMA CZ pro onkologicky nemocné děti.

A co je vlastně cílem projektu? 

Přestože jsou nyní všichni účastníci projektu úspěšně vyléčení, stále jim hrozí rozvoj různých chronických onemocnění způsobených předchozí onkologickou léčbou.  Programem  „Prevence pohybem“ je snaha toto  riziko snížit co nejvíce to jen půjde. A zároveň tak zlepšit kvalitu  života těchto mladých lidí. Cílem je naučit všechny účastníky správným sportovním návykům, či jim již jejich vytvořené pomoci rozšířit a upevnit. 

Pokud vás zajímá více informací o projektu – informace naleznete zde: Pomoc Mladým Lidem | Active Prevention First (activepf.com)

Patrony projektu jsou: 

                       Eva Adamczyková ES kopie.jpg

 

                       David Svoboda DS kopie.jpg

                       Andrea KerestešováAK kopie.jpg

Akce se uskutečnila na barokním statku Benice vzdáleného cca 45 min od Prahy. Mezi jeho vlastníky patřilo mnoho významných mužů, od Albrechta z Valdštejna až po Ferdinanda d’Este. Do dnešní barokní podoby byl statek Benice přestavěn díky pánům z Vrtby kolem roku 1750. Neobvyklý půdorys rovnostranného trojúhelníku stavitel zvolil na přání Františka Václava z Vrtby, neboť trojúhelník byl symbolem svaté Anny, patronky rodu.

 

 

Autor článku: Dana Kaňová

Partneři